English | Hoe werk dit  | Vrae | Kontak Ons  | Kry 'n Faksnommer | Teken in op jou profiel

Namate die moderne kantoor "papierloos" geword het, het die behoefte om faksdokumente elektronies te ontvang dienooreenkomstig gegroei. Sommige redes vir hierdie behoefte sluit in die gebrek aan 'n landlyn,  die behoefte om meer as een faks op 'n keer te kan ontvang, of eenvoudig die vermindering van telefoniekoste.

Faks-na-Epos
is 'n innoverende internet-gebaseerde digitale faksplatform wat die Korporatiewe- sowel as die Individuele gebruiker in Suid Afrika bedien. Internet-gebaseerde faksdienste sluit in óf die stuur van 'n uitgedrukte dokument na 'n rekenaar (van 'n faksmasjien af), óf die stuur van 'n elektroniese dokument na 'n gewone faksmasjien (van u rekenaar af). Die faks word eintlik na ons as 'n faksdiensverskaffer gestuur, voordat dit na die ontvanger se faksmasjien of Epos inmandjie herroeteer word, op presies dieselfde manier waarop mens e-pos ontvang. Die voordeel hiervan (bo gewone faksmasjiene) is dat die rekenaar nie aan en die epos programmatuur nie oop hoef te wees nie.

Hierdie diens is dan ook ontwikkel met meerendeels die grootste voordeel vir die faksontvanger ten doel, en aangesien alle inkomende fakse GRATIS is om te ontvang, kan die gebruiker soveel fakse ontvang as wat hy/sy wil.

Vir die gemiddelde rekenaargebruiker is daar baie voordele aan verbonde om ons Internet-gebasserde faksplatform te gebruik :
Eerstens word geen telefoonlyne vereis nie, dus word die noodsaaklikheid vir installasie-, inteken- en gebruiksbetalings uitgesluit.
Tweedens word geen faksmasjien vereis nie, wat die aanvanklike beleggings-, bedryfs- en onderhoudskoste uitsny.
Derdens, aangesien die gebruiker die Internet gebruik, kan die diens op enige plek op die aardbol gebruik word, solank daar 'n Internet-konneksie is waarmee toegang verkry kan word na die betrokke Epos adres.
Ander voordele sluit in vertroulikheid, geen nodigheid vir programmatuur nie, die vermoë om meer fakse op dieselfde tyd te ontvang.

Ons Faks-na-Epos diens voldoen aan alle vereistes van die ICASA Regulasies en alle betrokke wetgewing, en word daagliks gebruik deur duisende gebruikers in verskeie sektore insluitende Bank- en Finansiële Instellings, Regerings- en Munisipale instansies, Medium- en Kleinsake Ondernemings ensovoorts.

Ons is verbind tot ons doelstelling: Om die Suid-Afrikaanse mark te voorsien van 'n uitsonderlike diens wat alle verwagtinge oortref, binne die verwysingsraamwerk van gesonde korporatiewe bestuur en beste praktyk beginsels.

Faks-na-Epos is GRATIS

U betaal geen sent vir u Faks-na-Epos Nommer nie.

GEEN OPSTELKOSTES.

GEEN MAANDELIKSE SUBSKRIPSIES.

Faks-na-Epos diens is GRATIS - altyd!

Bespaar op ink en papier.

Bespaar ekstra Fakslyn huur.

Faks-na-Epos is VEILIG

Standaard Epos boodskappe en ander digitale kommunikasie kan verander word. Faks-na-Epos beskerm die integriteit van sensitiewe dokumentasie wat moontlik vertroulike inligting kan bevat.

Dokumente word gefaks na u unieke en persoonlike Faks-na-Epos nommer.

Fakse word in u eie persoonlike
epos adres afgelewer en dit
beskerm sodoende u privaatheid.

Faks-na-Epos is GEMAKLIK

Faks-na-Epos is altyd aan diens, ongeag die weersomstandighede, tyd van die dag en of daar papier in die faksmasjien is.

U kan binne minute u fakse in u epos adres ontvang, deur GRATIS aan te sluit; sonder om u tafel te verlaat.

U faksnommer is nooit beset nie.

U faksnommer verander nooit, al
verhuis u of verander van beroep.